PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBU

Provozovatel těchto webových stránek se zavazuje k jejich zpřístupnění v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (1) a  v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.sportcentrumzelva.cz

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Uspořádání a ovládání webových stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).

Informace prezentované v jiných formátech

Na našich webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, DOC, DOCX, XML, XMLX, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout programy pro prohlížení a práci s nimi, např. Acrobat Reader, Word Viewer, LibreOffice,...

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 3.6.2021.

Zpětná vazba a kontaktní údaje na správce webu

Případné náměty, postřehy či informace o problémech při zobrazovaní těchto webových stránek můžete zaslat na adresu  sportcentrumzelva@tiscali.cz

Ostatní sdělení

V případě, že je pro Vás obsah a text webových stránek obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení Vašeho monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat pomocí funkcí prohlížeče nebo klávesových zkratek.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

Koupaliště Dubňany