MALÝ BAZÉN A BROUZDALIŠTĚ


 

provozní předpis pro návštěvníky

 

1.    Malý bazén je ve tvaru „L“ (23 m x 21 m, s max. hloubkou 1 m).

2.    Brouzdaliště je nádrž o rozměrech 5 m x 5 m, s max. hloubkou 20 cm) určená ke koupání malých dětí.

3.    Do malého bazénu a brouzdaliště nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem návykových látek.

4.    Každé dítě musí při koupání používat vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou
kolem nohou.

5.    Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka. Tento drobné poranění ošetří, nebo přivolá odbornou pomoc.

6.    Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné oprávněné osoby, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Všechny osoby používají tobogán a velkou skluzavku na vlastní odpovědnost.

  

                    

 TS Dukos Dubňany, příspěvková organizace

Palackého č.p. 1406

696 03 Dubňany

IČ: 712 32 818

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

Koupaliště Dubňany