Velký bazén


VELKÝ BAZÉN


 

provozní předpis pro návštěvníky

 

 1. Rozměry velkého bazénu jsou 50 m x 22 m, hloubka je 1,5 m a v krajích 1,25 m.

 2. Na velký bazén je povolen vstup dětí do 10-ti let (plavce i neplavce) pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let (zodpovědná osoba).

 3. Do bazénu nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými nebo
  kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou,
  osoby zahmyzené a osoby pod vlivem návykových látek.

 4. Před vstupem do prostorů bazénu provést očistu celého těla pod sprchami.

 5. Skákání do velkého bazénu z bočních stran je zakázáno. Skákat se smí pouze ze skokanských můstků.

 6. Ve velkém bazénu je dále zakázáno: 
  -      používání předmětů nesouvisejících s klasickým plaváním (míčky, ploutve, šnorchly, potápěčské brýle …).
  -      donášet jídlo a konzumovat je 
  -      používat skleněné lahve na pití

 7. Zjistí-li návštěvník jakoukoliv závadu, která by mohla omezit, nebo ohrozit ostatní návštěvníky, oznámí ji bezprostředně personálu koupaliště.

 8. Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka. Tento drobné poranění ošetří, nebo přivolá odbornou pomoc.

 9. Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné oprávněné osoby, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Všechny osoby používají tobogán a velkou skluzavku na vlastní odpovědnost.

                               

 

 

TS Dukos Dubňany, příspěvková organizace

Palackého č.p. 1406

696 03 Dubňany

IČ: 712 32 818

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

Koupaliště Dubňany