TOBOGÁN a VELKÁ SKLUZAVKA


 

provozní předpis pro návštěvníky

 

 1. Návštěvníci jezdí na tobogánu a velké skluzavce na vlastní nebezpečí. Musí tomu odpovídat jejich zdravotní stav.

 2. Vodní tobogán a velkou skluzavku mohou samostatně používat osoby starší 10-ti let.

 3. Děti mladší 10-ti let mohou používat vodní tobogán pouze za doprovodu osob starších 18-ti let.

 4. Velkou skluzavku mohou používat děti starší 10-ti let, a to za doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.

 5. Osoby jezdí jednotlivě, v intervalu cca 15 – 20 sec, a to dle pokynů dozoru na věži.

 6. Během jízdy na tobogánu a velké skluzavce je zakázáno klečení, stání a chytání se okrajů drah.

 7. Pokyn k nástupu na tobogán či velkou skluzavku dává dozor, a to podle situace v dojezdovém bazénu.

 8. Na vodním tobogánu se jezdí vleže na zádech nebo na břiše, jízda na zádech hlavou dopředu je zakázána.

 9. Návštěvníci nesmějí mít na sobě, ani u sebe žádné ostré předměty, které by mohly poškodit dráhy tobogánu a velké skluzavky.

 10. Návštěvníci velké skluzavky a tobogánu se po dojezdu nesmí zdržovat v místě dopadu a místo dopadu musí urychleně opustit.

 11. Dojezdový bazén je rozdělen na dvě dojezdové dráhy dělícím lanem, je zakázáno podlézat toto dělící lano a přecházet z jednoho dojezdového prostoru do druhého.

 12. Dojezdový bazén neslouží k plavání a koupání.

 13. Vodní tobogán a velká skluzavka může být používána k jízdě pouze tehdy, proudí-li příslušnými koryty voda.

 14. Na nástupní plošině jsou návštěvníci se povinni chovat tak, aby nezpůsobili jiné osobě či sobě úraz.

 15. Nastoupení do dráhy tobogánu či velké skluzavky je přísně zakázáno.

 16. Návštěvníci před vstupem na nástupní věž jsou povinni očistit se přechodem přes brodítko, (aby nečistotami nesenými na nohách nepoškodili dráhy tobogánu a velké skluzavky).

 17. Sjezd z tobogánu či velké skluzavky nesmí dozor povolit, pokud by osoba sjíždějící z těchto vodních atrakcí mohla v dojezdovém bazénu někoho zranit.

 18. Na tobogán a velkou skluzavku nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem návykových látek.

 19. Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka. Tento drobné poranění ošetří, nebo přivolá odbornou pomoc.

 20. Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné oprávněné osoby, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Všechny osoby používají tobogán a velkou skluzavku na vlastní odpovědnost.

 

 

 

 

TS Dukos Dubňany, příspěvková organizace

Palackého č.p. 1406

696 03 Dubňany

IČ: 712 32 818

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

Koupaliště Dubňany